Programm SÜTIK (tugiisiku teenus uimastitarvitajale)

Programm on mõeldud uimastitarvitajatele ning selles osalemine on tasuta ja vabatahtlik. Kui sul on raske otsustada, kust alustada, soovitame
pöörduda SÜTIK programmi tugiisiku poole. Pöördu julgelt, paljud nõustajad on ise endised tarvitajad ja oskavad sinu olukorda mõista. Tugiisik aitab välja selgitada, millist tuge või abi vajaksid ning aitab leida sobiva teenusepakkuja.

Uimastite ohutum tarvitamine ja oma elu taas rööbastele juhtimine võib olla pikk protsess, tugiisik on sulle toeks erinevate probleemide lahendamisel. Tugiisikud töötavad Tallinnas ja Harjumaal ning Ida-Virumaal. Pöörduda võivad kliendid üle Eesti. Kuigi paljud abistamise võimalused on seotud elukohajärgse sissekirjutusega, püüame abiks olla ka neile, kel sissekirjutus puudub või erineb tegelikust elukohast.

Tugiisikud pakuvad mitmekülgset abi, muu hulgas aitavad leida elukoha või töö, pöörduda tervishoiuasutusse ja planeerida sõltuvusravi. Paljud tugiisikud on ka kogemusnõustajad. Mitmed neist on olnud sinuga sarnases olukorras ning ka ise läbinud tee sõltuvusest tervenemiseni. Tugiisikud ei mõista sind hukka, vaid otsivad koos sinuga lahendusi. Tugiteenus kestab vähemalt aasta ning programmi tulemusena suureneb uimasteid tarvitava inimese toimetulek ja väheneb riskikäitumine.

Aitame sind

Aitame sind

 • Sobiva nõustamis-, ravi või rehabilitatsiooniteenuse leidmisel

 • Psühholoogilisele nõustamisele suunamisel (sh kriisiabi)

 • Kogemusnõustamisega

 • Suhtlemisel erinevate ametiasutustega

 • Dokumentide vormistamisel (ID-kaart, elamisluba, selle taotlemine ja pikendamine)

 • Öömaja, varjupaiga või sotsiaalmajutusüksuses koha taotlemisel

 • Sotsiaaltoetuste taotlemisel

 • Töövõimehindamise dokumentide täitmisel

 • Töötukassa teenustele registreerimisel

 • CV koostamisel ja töö otsimisel

 • Võlanõustamisel teenusele suunamisel

 • Õigusalasele nõustamisele suunamisel

 • Infoga arstiabi saamise võimalustest (sh ravikindlustamata isikutele)

Võta ühendust:

Tallinnas ja Harjumaal

Rakveres ja Lääne-Virumaal

Jõhvis ja Kohtla-Järvel ning lähiümbruses

Narvas ja Sillamäel ning lähiümbruses