Convictus Eesti MTÜ

Dokumendid

LEPING nr 22-2-14/57

Tervise Arengu Instituudi koostööleping

10.13.2022
Lepingu lisa

Kahjude vähendamise teenuse kirjeldus

10.13.2021
Lepingu lisa

Teenuse kirjeldus: Kahjude vähendamise teenus mobiilses üksuses

10.14.2022
Lepingu lisa

Programm „SÜTIK“ – tugiisiku teenus narkootikume tarvitavatele / sõltuvusprobleemidega inimestele

10.14.2022

Organisatsiooni põhikiri

2.2.2023

MTÜ CONVICTUS EESTI eetikakoodeks

2.2.2023

Tervise Arengu Instituudi koostööleping 2023

2.2.2023

MTÜ Convictus Eesti majandusaasta aruanne 2022

5.30.2023