NÕUSTAMINE ja TUGI

Tugigrupid ja nõustamine vanglates

MTÜ Convictus Eesti pakub alates 2003. aastast Eesti vanglates tugirühmade- ja nõustamise teenust uimasti sõltuvuses kinnipeetavatele. Täna töötame Tallinna vanglas, kus iga tugirühm kohtub korra nädalas. Tugirühmades osalemine on kinnipeetavatele vabatahtlik.

Sõltuvusprobleemidega kinnipeetavatele suunatud tugirühma eesmärk on

  • tuua muutus sõltuvust tekitavate ainete tarvitamisse – saavutada kontrollitud tarbimine või uimastitest loobumine. 
  • kinnipeetavate isikute motivatsiooni tõstmine oma uimastitarvitamise muutmiseks
  • ja kinnipeetavate isikute teadlikkuse tõstmine uimasti probleemidest. 
  • kinnipeetavate isikute riskikäitumise vähendamine.


Tugirühmades jagatakse teavet teemadel:

  • Uimastitarbimise riskiga seotud olukorrad, tehnikad nende vältimiseks ning nendega hakkama saamiseks.
  • Tagasilanguse ennetamine ja hädaabiplaan tagasilanguse ennetamiseks.
  • Uimastite tarvitamisega seotud kahjude vähendamise alused.  
  • 12 sammu programm põhimõtted.
  • Informatsiooni andmine teenustest, mida on võimalik kasutada kinnipidamisasutuses ning vanglast vabanedes.

Teenus on kõigile tasuta ja anonüümne

Koordinaator