Convictus Eesti MTÜ

Convictuse tegevuse tulemused ja statistilised näitajad

Convictus teeb iga aasta oma tegevustest ja tulemustest kokkuvõtteid. Tutvu lähemalt meie statistiliste näitajate ning võrdlustega siin lehel.

Kontaktide arv klientidega
2021
2022 I pool
Kontaktide arv
18541
9120
nendest süstlavahetuse teenuse kontaktide arv
13743
6681
Muude teenuste kontaktid
Uute klientide arv
177
104
nendest süstlavahetuse teenuse uute klientide arv
85
34
Jagatud vahendid
Jagatud süstalde arv kokku
839935
406278
Jagatud nõelte arv
51904
28601
Tagastatud süstalde arv
707459
357565
Jagatud rasedustestide arv
795
256
Jagatud kondoomide arv
32398
11294
Jagatud HIV-kodutestide arv
100
39
Nõustamised
Kahjude vähendaja nõustamiste arv
7987
4121
Kogemusnõustamise arv
1795
729
Kogemusnõustamise arv telefoni ja veebi teel
1340
989
Sotsiaaltöötaja nõustamiste arv
1347
763
Sotsiaaltöötaja nõustamiste arv telefoni ja veebi teel
914
411
Psühholoogi nõustamiste arv
424
214
Psühholoogi nõustamiste arv telefoni ja veebi teel
349
105
Tervishoiutöötaja nõustamiste arv
391
245
Naloksooni teemal nõustamiste arv
1510
731