KAHJUDE VÄHENDAMISE KESKUS

Kahjude vähendamise buss

Kahjude vähendamise teenuseid osutatakse ka mobiilselt, mis on täienduseks kahjude vähendamise teenustele keskuses või väljatöö raames. Selleks on kaubiku tüüpi buss, milles on spetsiaalne varustus ja nõustamisruum.

Mobiilne teenus on eelkõige mõeldud nendele uimasteid tarvitavatele inimestele ja nende lähedastele:

 • kellel mingil põhjusel puudub juurdepääs statsionaarsele kahjude vähendamise keskusele ja/või teistele abiteenustele ning kes jäävad seetõttu kõrvale neile eluliselt vajalikest teenustest. 
 • Samuti pakub mobiilne üksus teenuseid neile, kelle elukohas puuduvad kahjude vähendamise teenused 
 • või kes ühel või teisel põhjusel ei soovi statsionaarsesse keskusesse minna.

Mobiilset teenust osutatakse paikades, kus toimub uimastite tarvitamine või kus liiguvad ja/või kogunevad uimasteid tarvitavad inimesed.

Teenuse eesmärgiks on vähendada narkootikumide tarvitamisega seotud kahjusid ja riske, nõustada ohutuma tarvitamise ja üledooside ennetamise teemal. Samuti pakkuda vastavalt võimalustele erinevaid tervishoiu-ja sotsiaalteenuseid ning motiveerida uimastisõltlaste pöördumist ravile.

Bussis pakume järgnevaid teenuseid uimastitarvitajatele ja nende lähedastele:

 • Nõustame ohutuma tarvitamise osas
 • Nõustame üledoosi ennetuse osas
 • Naloksooni väljastamine ja nõustamine 
 • Sotsiaalnõustamine
 • Kogemusnõustamine
 • Psühholoogiline nõustamine
 • sotsiaal-, kogemus- ja psühholoogiline nõustamine toimub ka telefoni ning veebi vahendusel,
 • Süstalde- ja nõelte vahetus, 
 • Süstimistarvikute jagamine
 • Kondoomide jt vahendite jagamine ning vajadusel kasutamise õpetamine
 • Haiguste ja seksuaaltervise alane nõustamine
 • Meditsiiniline üldabi (meditsiiniõe nõustamine, haavaravi, vererõhu mõõtmine jne) ja vajadusel edasisuunamine teistesse tervishoiu teenustele
 • HIV-i ja C-hepatiidi kiirtestimine, sh testieelne ja järgne nõustamine.

Kahjude vähendamise bussi võite näha sõitmas:

 • Harjumaal ja Tallinnas

 • Pühapäeviti Pärnus

 • iga kuu esimesel teisipäeval Tartus

E – L: 09.00–15.00 ja 17.00–23:00
P ja riiklikel pühadel: 10.00–22.00

Võta meiega ühendust:

+372 5988 6886
buss@convictus.ee