Convictus Eesti MTÜ

Meist

Convictus Eesti mittetulundusühing on suurim kahjude vähendamise organisatsioon Eestis, mis loodi 2002.aastal selleks, et toetada sõltuvusaineid tarbivaid inimesi ja nende lähedasi, et neil oleks võimalik elada täisväärtuslikku elu

Convictus Eesti MTÜ

Convictus Eesti mittetulundusühing on suurim kahjude vähendamise organisatsioon Eestis, mis loodi 2002.aastal selleks, et toetada sõltuvusaineid tarbivaid inimesi ja nende lähedasi, et neil oleks võimalik elada täisväärtuslikku elu. 

Kahjude vähendamise keskne idee on vähendada kahju ja erinevaid kulutusi, mida nii ühiskonnale, uimastite kasutajale endale kui ka tema lähedastele tekitab uimastite tarbimine.

Kahjude vähendamise mudel arvestab, et paljud tarbijad ei suuda või ei soovi uimastite kasutamist lõpetada. Juurdepääs headele ravivõimalustele on sõltuvusprobleemidega inimeste jaoks oluline, kuid paljudel neist see puudub või ei soovi nad ravi saada. Seetõttu vajavad uimastitarvitajaid erinevaid sotsiaalteenuseid, mis aitaksid maandada uimastite tarvitamisega seotud riske ning vähendada endale ja teistele tekitatavat kahju.

Kahjude vähendamine aitab inimestel elada tervemalt ja turvalisemalt. Tähtis on iga positiivne muudatus, mida inimesed oma elus teevad. Kahjude vähendamise meetmed on pigem toetavad kui sundi avaldavad.

Juhtimine

Convictuse igapäevatööd juhib kuni kolmeliikmeline juhatus, kes esindab organisatsiooni kõikides õigustoimingutes. Convictuse kõrgeimaks organiks on üldkogu, mille pädevuses on põhikirja muutmine, eesmärgi muutmine, vanematekogu liikmete valimine, juhatuse liikme valimine, majandusaasta aruande kinnitamine. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vanematekogu kooskõlastusel  üks kord aastas.

Meie Missioon 

Aidata uimastitarvitajatel ja nende lähedastel olla ühiskonna poolt aktsepteeritud ja elada täisväärtuslikku elu.

Meie Visioon 

Olla uimastitarvitajate ja nende lähedaste hääl, mis mõjutab Eesti uimastipoliitika kujundamist

Kõik meie teenused on klientidele tasuta ja anonüümsed.

Vaata meie teenuseid kodulehelt.

Convictuse tegutseb koostöös Tervise Arengu Instituudiga, vaata koostöölepingut siit.

Convictuses töötab 50 töötajat, vaata meie kontakte siit.

Convictuse väärtused

Elu

Võrdõiguslikkus

Tõelisus

Aktsepteeritus

Ühtekuuluvus

Ehedus

Avatus

Koostöö