Kahjude vähendamine

Kahjude vähendamise teenus välitööna

Kahjude vähendamise teenuseid osutatakse ka välitööna, mis on täienduseks kahjude vähendamise teenustele keskustes või mobiilse kahjude vähendamise raames.

Selleks on meie töötajad, kes liiguvad ringi spetsiaalsetes piirkondades üle Eesti, kus toimub uimastite tarvitamine või kus liiguvad ja/või kogunevad uimasteid tarvitavad inimesed.

Välitöö teenus on eelkõige mõeldud nendele uimasteid tarvitavatele inimestele ja nende lähedastele, kellel mingil põhjusel puudub juurdepääs kahjude vähendamise keskustele ja teistele abiteenustele või kes mingil põhjusel ei saa või ei soovi kahjude vähendamise keskusesse minna.

Teenuse eesmärgiks on vähendada narkootikumide tarvitamisega seotud kahjusid ja riske, nõustada ohutuma tarvitamise ja üledooside ennetamise teemal. Samuti pakkuda vastavalt võimalustele erinevaid tervishoiu-ja sotsiaalteenuseid ning motiveerida uimastisõltlaste pöördumist ravile.

Välitööna pakume järgnevaid teenuseid uimastitarvitajatele ja nende lähedastele:

  • Kahjude vähendamise keskuste ja nende teenuste kohta info jagamine;
  • Nõustame ohutuma tarvitamise osas
  • Nõustame üledoosi ennetuse osas
  • Naloksooni väljastamine ja nõustamine 
  • Süstalde- ja nõelte vahetus, 
  • Süstimistarvikute jagamine
  • Kondoomide jt vahendite jagamine ning vajadusel kasutamise õpetamine
  • Haiguste ja seksuaaltervise alane nõustamine
  • edasisuunamine tervishoiu- ja sotsiaalteenustele.

Teenus on kõigile tasuta ja anonüümne

Astu meie välitöötajatele julgelt ligi või võta ühendust

Lastekodu 6, Tallinn

Dan Sõrbu

Kogemusnõustaja
+372 565 5083dan.sorbu@convictus.ee
No items found.

Laada 37, Rakvere

Reet Prants

Sotsiaaltöötaja
+372 5688 3666reet.prants@convictus.ee

Üllerin Palm

Kahjudevähendaja/välitöötaja
+372 5805 8898ullerin.palm@convictus.ee