Kahjude vähendamine

Süstlavahetus ja tarvikute jagamine

Alates 2003. aastast pakub Convictus süstlavahetust ja nõustamist süstivatele uimasti tarvitajatele.  Süstlavahetuse teenus lähtub kahjude vähendamise põhimõttest, eesmärgiga minimiseerida seda kahju ja neid kulutusi, mida uimastite tarvitaja ühiskonnale, teistele inimestele ning iseendale toob.

Süstlavahetuse eesmärk

Süstlavahetuse eesmärk on eemaldada ringlusest potentsiaalselt nakatunud süstlad ning pakkuda uimasti tarvitajatele kergesti ligipääsetavaid teenuseid.

Lisaks loob süstlavahetus uimasti tarvitajaga kontakti, mille raames on hõlpsam pakkuda terviseteenuseid, nõustamist ja jagada informatsiooni.

Teenus on kõigile tasuta ja anonüümne

Ootame inimesi, kes tarvitavad uimasteid.