NÕUSTAMINE

Kahjude vähendaja nõustamine

Kahjudevähendaja töö sisuks on sihtrühmale puhaste süstalde, nõelte, desinfitseerivate lappide, kondoomide ja infomaterjalide jaotamine, sihtrühmalt kasutatud süstalde ja nõelte kogumine, informatiivse nõustamise osutamine klientidele (sh üledooside ennetamise, narkootikumide ohutuma kasutamise ja turvalise seksuaalkäitumise kohta).

Kahjudevähendajad abistavad kliente järgnevatel teemadel:

 • tutvustavad ohutuma süstimise põhimõtteid;
 • suunavad kliente tervisealaste, sotsiaalsete, uimastitarvitamisega seotud probleemide osas vms abi saamiseks;
 • jagavad terviseteemalist teavet (sh kirjalikke teabematerjale) ja abisaamise võimalusi ning infot teiste teenuste (nt tervishoiu ja sotsiaalteenuste) kohta, ka abi saamise aadresside ning lahtiolekuaegade kohta;
 • jagavad infot ja nõustavad naloksooni kasutamise osas ning motiveerida kliente ja nende lähedasi osalema naloksooni koolitusel uimastite üledoosidest tingitud surmade ennetamiseks;
 • süstalde ja nõelte vahetusel selgitada kliendile süstalde korduvkasutamise ja jagamise ohtusid. Samuti jagavad muid süstimistarvikuid: süstimisanumad/ lusikad, vesi, filtrid, nahapuhastuslapid;
 • nõustavad kliente tervise teemadel:
 1. abstsessid ja veenipõletikud;
 2. HIV, sh nõustame testieelselt ja järgselt;
 3. hepatiidid (hepatiit C ja B, vastavalt HCV, HBV);
 4. tuberkuloos;
 5. seksuaalsel teel levivad infektsioonid;
 6. eelpool toodud haiguste/nakkuste diagnostika ja ravi võimalused;
 7. turvaseksi põhimõtted;
 8. sõltuvushäirete ravi- ja rehabilitatsiooni võimalused;
 9. vaktsineerimiseks (HBV, teetanus) edasisuunamine;
 • jagavad kondoome ja libestusaineid ning vajadusel õpetavad nende kasutamist;
 • osutavad reproduktiivtervise alast nõustamist ning vajadusel jagavad nais-klientidele rasedusteste.

Teenus on kõigile tasuta ja anonüümne

Ootame inimesi, kes tarvitavad uimasteid.