NÕUSTAMINE

Tugiisiku nõustamine

Tugiisiku töö sisuks on kogemusnõustamise teostamine, info jagamine nõustamis-, ravi ja rehabilitatsiooniteenuste kohta ning abi teenusele pöördumisel.

Tugiisikud abistavad kliente järgnevatel teemadel:

  • abi öömaja, varjupaiga või sotsiaalmajutusüksuses koha leidmisel/saamisel;
  • kogemusnõustamine sh kriisiabi;
  • info jagamine seoses arstiabi saamise võimalustest sh ravikindlustuseta isikutele;
  • info jagamine nõustamis-, ravi ja rehabilitatsiooniteenuste kohta ning abi teenusele pöördumisel;
  • klientide suunamine/abistamine pesu pesemisel, kuivatamisel ja dušši võtmisel.

Teenus on kõigile tasuta ja anonüümne

Ootame inimesi, kes tarvitavad uimasteid.