KAHJUDE VÄHENDAMISE KESKUS

Laada 37, Rakvere

Rakvere kahjude vähendamise keskus alustas oma tööd 1.detsembril 2021 aastal. Kahjude vähendamise keskuste eesmärk on pakkuda tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid, et vähendada uimastite tarvitamisega kaasnevaid riske.

Kahjude vähendamise keskus on turvaline koht, kus uimasteid tarvitav inimene on alati oodatud. Kõik teenused on abivajajale tasuta ja anonüümsed. Meie spetsialistid leiavad just sulle sobiva abi.

Keskusesse võivad nõu saamiseks pöörduda ka uimasteid tarvitavate inimeste lähedased, kellele pakume psühholoogilist tuge ja nõustamist.

Kahjude vähendamise keskuses pakutavate teenuste loetelu:

 • saada ohutuma süstimise jaoks vajalikud vahendid (süstlad, nõelad, filtrid, kuumutusanumad, desinfitseerimisvahendid, kuivad või niisked salvrätid), 
 • süstlavahetus,
 • suhelda kogemusnõustajaga ehk inimesega, kes oskab oma kogemuse põhjal anda nõu, kuidas sõltuvusega toime tulla,
 • suhelda psühholoogiga,
 • suhelda sotsiaaltöötajaga:
 1. abi dokumentide (ID-kaart, elamisloakaart, elamisloa taotlemine ja pikendamine) vormistamisel,
 2. abi sotsiaaltoetuse taotlemisel,
 3. abi töövõimetuspensioni vormistamisel,
 4. abi töötukassa teenustele registreerumisel,
 5. võlanõuete ja muude finantsküsimuste lahendamisel teenusele edasisuunamine,
 6. abi öömaja, varjupaiga ja sotsiaalmajutusüksustes koha taotlemisel,
 7. abi päevakeskuste teenustele suunamisel.
 • kogemusnõustaja, psühholoogi ja sotsiaaltöötajaga saab suhelda ka telefoni või veebi vahendusel,
 • ohutuma süstimise põhimõtete tutvustamine,
 • saada infot ja nõustamist naloksooni kasutamise osas ning sind julgustatakse osalema naloksooni koolitusel uimastite üledoosidest tingitud surmade ennetamiseks,
 • saada nõustamist erinevatel tervise teemadel ja infot abisaamise võimaluste (ravi ja sotsiaalteenused) ning teiste teenuste kohta,
 • teha HIV-, B- ja C-hepatiidi kiirtesti, sh eel- ja testijärgne nõustamine,
 • lubrikantide ja kondoomide ning rasedustestide jagamine

Välitöö

Lääne-Virumaal võib näha ka meie Rakvere välitöötajaid Reet Prants’i ja Üllerin Palm’i.

Pöörduda võib nende poole ka telefonil: 5805 8898.

Üllerin Palm ja Reet Prants

Pöörduge nende poole julgelt, kui soovite rohkem infot:

 • Rakvere kahjude vähendamise keskuse ja nende teenuste kohta;
 • ohutu tarvitamise ja üledooside ennetamise kohta;
 • tervisealase nõustamise kohta;
 • kahjude vähendamise kohta;
 • kasutatud süstalde, nõelte jm tarvikute vahetuse kohta;
 • sotsiaal- ja kogemusnõustamise kohta
 • finants- ja võlanõustamise puhul suunamine teenusele;
 • HIV-testimise osas.

Kiirtestimine

Rakvere Convictuses (Laada 37) võtab kõiki meie kliente ja nende lähedasi vastu õde, kes teeb kohapeal diskreetselt HIV- ning B- ja C-hepatiidi kiirteste.  

Õde on sõbralik, hinnanguid mitte andev ning ei kohku ühegi küsimuse ega probleemi ees. Ta võtab kliente vastu eelneval registreerimisel. 

Küsimuste korral võta ühendust: +372 5591 4999.

Oleme avatud:

E – R: 10.00 – 18.00

Võta meiega ühendust:

+372 5591 4999
convictus@convictus.ee