Artikkel

Kahjude vähendamise teenuse vajalikkus

November 4, 2022

MTÜ Convictus Eesti on kahjude vähendamise teenust pakkunud viimased 20 aastat koostöös Tervise Arengu Instituudiga. Kahjude vähendamise teenus on teaduspõhiselt välja arendatud kulutõhus lahendus tegelemaks uimasti tarvitajatega ja sellega seonduvate riskidega. 

Teenuse üks peamiseid eesmärke on vere teel levivate infektsioonhaiguste leviku piiramine ja klientide nõustamine vähem riskeerivaks käitumiseks ning nende võimalik ravile suunamine.

Mida vähem on haigestunud inimesi, seda vähem peab riik  maksma nende ravi eest. Haigustega kaasnev ravikulu riigile on suur. 2018. aastal ulatub näiteks HIV ravimite kulu riigieelarves 15 miljoni euroni aastas1. Sellele lisanduvad teiste kaasuvate haiguste ravikulud, sotsiaalabi ning muud teenused.

2019. aasta lõpuks oli Eestis HIV-ga nakatunud ja AIDSi põdevate inimeste arv 10 079, mis tähendab, et riik kulutab iga aasta nende ravi peale hinnanguliselt 71 107 345 eurot2.

Eestis on verega levivate nakkushaiguste osakaal süstijate seas väga kõrge. Süstijatest 58% on diagnoositud HIV ja 90% neist on nakatunud C-hepatiiti.

Maailma Tervishoiu Organisatsiooni andmetel on leitud, et nõela ja süstla vahetusprogrammid suudavad vähendada HIV levikut 33 - 42%3. Süstlavahetuse teenus on võrreldes teiste tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kuludega tunnistatud maailmas üheks kõige odavamaks ja kulutõhusamaks rahvatervise meetmeks4

2005. aastal olid Eestis 48% HIVi nakatunud inimestest uimasti tarvitajad. Viimase 15.aasta jooksul on toimunud oluline haigestumise vähenemine HIVi ning võime näha väga häid tulemusi. Haigestumus oli 2001. aastal 100 000 elaniku kohta 107 inimest ning täna on see 11,8 inimest5

Viimase üheksa aastaga on uimasteid tarvitavate inimeste kaudu levinud HIV Eestis vähenenud 22,3% pealt 6,9 % tasemele6. See tähendab vähenemist ainuüksi üheksa aasta jooksul 15,4%.

See viitab, et HIV epideemia näitajad on kriitiliselt tasemelt langenud madalasse tsooni, kuid see siiski ei tähenda, et haigus on kadunud või oht on seljatatud. Selle saavutamine on olnud pikaaegne ja strateegiline töö, mis on nõudnud tervet hulka teenuseid. 

Kahjude vähendamise teenus on otseselt seotud HIV nakkuse leviku kontrolli all hoidmisega ning mida vähem on uusi nakatunuid, seda vähem peab riik maksma ravi eest.

Kahjude vähendamise teenus on Eestis vahemikus 2018-2021. aastal eemaldanud ringlusest 1,15 miljonit kasutatud süstalt ning jaganud 1,6 miljonit puhast süstalt uimasti tarvitajale. Selle teenuse vajadus on aastast aastasse kasvanud ning ennast tõestanud.

Suur osa kahjude vähendamise teenusest on ka pakutav psühholoogiline nõustamine. Pikka aega töötavad MTÜ Convictuses vastava spetsiifilise ekspertsusega psühholoogid ja kogemusnõustajad ning see omab väga tähtsat rolli kahjude vähendamise teenuses tervikuna. Puhaste tarvikute kasutamine süstimisel on ka väga oluline ja vajalik osa ennetamaks haiguste levikut, kuid see ei lahenda ära aspekti, miks inimesed on hakanud esmajoones uimasteid tarvitama. Psühholoogilised konsultatsioonid lasevad inimesel läbi töötada oma vanad traumad, kompleksid ja hirmud – kõik see, mis hoiab neid tagasi olemas täisväärtuslik osa ühiskonnast. Psühholoogid ja konsultandid on need, kes motiveerivad tarvitajaid minema rehabilitatsiooni keskustesse. Psühholoogidel on olemas vastav kvalifikatsioon ja pädevus looma tarvitajaga inimlik ja austusväärne kontakt, kus inimene tunneb end väärtustatuna ja on seejärel suuteline tegemaks muutusi oma käitumises.

Psühholoogide ja kogemusnõustajate töö annab toetust meie klientidele, taastab usu iseendasse ning sellesse, et on võimalik ka teistmoodi funktsioneerida ning selle tulemusena elada ühiskondlikult täisväärtuslikku elu. Läbi selle on uimasteid tarvitav inimene taas võimeline tagasi pöörduma töö- ja pereellu, kus ühiskond võidab nii läbi tööturu laekuvate maksude kui ka selle, et üks pere suudab jälle normaalselt toimida ja ühiskonda panustada. 

Kahjude vähendamise teenuses on tarvikute jagamine väga oluline osa tarvitaja riskikäitumise vähendamises, kuid see on vaid üks esmane samm kompleksest vajaminevast teenusest. Võtmetähtsusega on kliendiga kontakti ja usalduse loomine. Edasi liituvad uimastitarvitajatega tegelema psühholoogid, konsultandid ja sotsiaaltöötajad. Selliselt saavad meie kliendid teenust erinevatel tasanditel: tervis, elamiskoht, tööhõive, suhted perekonnas ja kogu ühiskonnas toimimine tervikuna. 

Kahjude vähendamise teenusena kasutati psühholoogi teenust 2018-2021 aastal keskmiselt 2213 korda aastas, kogemusnõustaja teenust kasutati nelja aasta jooksul keskmiselt 8544 korda aastas ning sotsiaaltöötaja teenust keskmiselt 8912 korda aastas. Selle teenuse populaarsus on tõusnud aastast aastasse ning samamoodi ka tarvitavate klientide käitumine muutub vähem riskantsemaks, kuna neil on vastavad oskused, tööriistad ja enesekindlus valida turvalisemaid viise tarvitamise vähendamiseks või lõpetamiseks.

Viidatud allikad:

1. 2018.aasta riigieelarve seaduse seletuskiri. Rahandusministeerium; 2018.
2. Tervise Arengu Instituudi väljaanne "HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis viimase 10.aasta jooksul, 2010-2019".
3. Technical Guide for countries to set targets foruniversal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drugusers. World Health Organization. WHO, UNODOC, UNAIDS; 2009.
4. Wilson DP, Donald B, Shattock AJ, Wilson D,Fraser-Hurt N. The cost-effectiveness of harm reduction. Int J Drug Policy.2015 Feb;26 Suppl 1:S5-11.
5. https://terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Haigestumine/hiv-nakkus_1988-2020.pdf
6. https://terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Haigestumine/hiv-nakkuse_levikuteed_2012-2020.pdf